top of page

..เพราะอาหารคือความสุข..

เมื่ออายุมากขึ้น ความเสื่อมถอยของกล้ามเนื้อขากรรไกรและการสูญเสียฟัน มักนำมาซึ่งความยากลำบากในการเคี้ยวอาหารและการกลืนได้ตามปกติ เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่รับประทานอาหารได้น้อยลง เบื่ออาหาร และนำไปสู่ภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหารได้

ดังนั้น การรับประทานอาหารอย่างหลากหลายและเพียงพอ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในวัยนี้ อีกทั้งอาหารที่เลือกรับประทานควรมีลักษณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คือ เป็นอาหารที่ย่อยง่าย อ่อนนุ่ม และมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ

ทุกเมนูของ SOFT Spoon ไม่เพียงมุ่งเน้นความสดสะอาดของวัตถุดิบที่เลือกใช้ แต่เราพัฒนารสชาติอาหารให้อร่อยถูกปากผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันก็ควบคุมสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการให้เหมาะสมไปพร้อมๆกัน ทุกส่วนประกอบในแต่ละเมนูของเราผ่านการบดละเอียดเพื่อให้ง่ายต่อการบดเคี้ยวและกลืน และขึ้นรูปอีกครั้งให้ได้หน้าตาชวนรับประทาน มีส่วนผสมของสารให้ความข้นหนืด (Thickener) คุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้อาหารมีความคงตัว น้ำและเนื้อไม่แยกออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก เพราะอาจทำให้เกิดการสำลักอาหารได้

อาหารทุกเมนูของเรา ได้รับการพัฒนาจากทีมนักโภชนาการ นักกำหนดอาหารที่มีประสบการณ์ร่วมกับเชฟ R&D ผู้เชี่ยวชาญอาหารไทย และนักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร เพื่อสร้างสรรค์เมนูต่างๆ ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยและชื่นชอบของผู้สูงอายุ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาหารของเราจะไม่เพียงช่วยเยียวยาแค่ร่างกายเท่านั้น แต่ยังช่วยฟื้นฟูจิตใจให้เบิกบานและมีความสุขในการรับประทานได้เช่นวันก่อนๆ

resized coffee seniors.jpg
infographic - การกลืนในผู้สูงอายุ.jpg
bottom of page